به گزارش ایسنا، این عکس را جهان‌نیوز منتشر کرده است:

 
 
ما که آدمیم زیر کولرم میریم رمقی تو این گرما برامون نمیمونه.

چه برسه به این زبون بسته که مدام پر میزنه و فعالیت داره.

تازه قراره هوا از این هم گرم تر بشه.